Chứng nhận ATTP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI NAM (màng seal nhôm, mang seal nhom) đã được BQL AN TOÀN THỰC PHẨM TP.HCM cấp GCN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH: SẢN XUẤT BAO BÌ PHỨC HỢP ngày 18/10/2017